Hur Kraftwerk förutspådde vår digitala nutid

Idag 6 maj blev världen rejält mycket fattigare när beskedet om att Florian Schneider lämnat oss landade. Hälften av ursprungsmedlemmarna i en av förra århundradets mest inflytelserika och stilbildande grupp finns nu inte längre. Florians arv kommer däremot förstås leva vidare länge än. Inte minst tack vare de digitala möjligheter som vi idag har tillgång till. En värld som Kraftwerk dessutom bättre än nästan de flesta andra pricksäkert beskrev. Långt före sin tid.

Läs mer